Pressgjutning

Pressgjutning är alltid en gjutmetod för stora serier (slutkraft 200 – 600 t).
Pressgjutning är den lämpligaste metoden också när kraven på måttnoggrannhet är stora, stycket är komplicerat och när ytorna ska vara släta.

Kokillgjutning

Kokillgjutning är den mest ekonomiska och lämpligaste metoden för små serier (maximivikt 10 kg). Med metoden uppnås också optimala hållfasthetsvärden genom värmebehandling, likaså stor måttnoggrannhet.


separator

 Tjänster

Gjuteri
Aluminiumgjuteri
Pressgjutning
Kokillgjutning
Aluminiumgjutning
Aluminiumkomponenter
Lättmetallgjutning
Aluminiumdel