Produktion

Aluminiumgjutning, bearbetning och ytbehandling

Utöver centrala gjutprocesser och kokill- och pressgjutning omfattar Novacast Oy aluminiumkunnande också vidareförädling samt montering. Vi har teknologisk beredskap att erbjuda ditt företag nya tekniska och ekonomiska utvecklingsutsikter eftersom vår produktion flexibelt anpassas efter olika produktionskrav.

Ytbehandlingsalternativ är bland annat sandsblästring, slipning och polering, pulverbehandling av ytor och traditionella målningsmetoder.

För bearbetning av färdiga stycken använder vi den nyaste tekniken och andra bearbetningsmetoder.Tjänster

Gjuteri
Aluminiumgjuteri
Pressgjutning
Kokillgjutning
Aluminiumgjutning
Aluminiumkomponenter
Lättmetallgjutning
Aluminiumdel