Valut

Painevalu

Painevalu on aina suurten sarjojen valumenetelmä (sulkuvoima 200 - 600 tn)
Painevalu on tarkoituksenmukaisin menetelmä myös silloin, kun mittatarkkuusvaatimukset ovat suuret, kappale on monimutkainen ja kun pintojen on oltava sileitä.

Kokillivalu

Kokillivalu on taloudellinen ja tarkoituksenmukaisin menetelmä pienille sarjoille (maksimipaino 10 kg). Sillä saavutetaan myös optimaaliset lujuusarvot lämpökäsittelyllä, samoin hyvä mittatarkkuus.